Ambany elatrao - Pasteur Jocelyn RANJARISON

Pasteur Jocelyn RANJARISON

Do dia D

https://www.youtube.com/watch?v=qr0Pa_IptI0


Ambany elatrao, no tiako hitoerana
Raha tojo tafiotra ny fiainako
Tsy misy toerana hafa azo antoka
Fa eo aminao ho iriko, eo anilanao no tiako

Tompo ô matoky aho, fa mialoka Aminao
Ny tànanao no manodidina ahy
Reo tebitebin’ny fo, dia hangina avokoa
Mitsahatra aho, ambany elatrao.