Dia vita izao ny asany - j haydn

j haydn


Dia vita izao ny asany ka faly sady ravo Andriamanitra
mpamorona
mandinika ny asany
Koa asandrato re ny feo mifalia
Dia mihira manaova fiderana an'Andriamanitra
Dia mihira sy mifalia asandrato re ny feo
Dia mihira manaova fiderana hira fiderana an'Andriamanitra