Eo an-doha fasanao (Redombe farany - Ny fijalian'i Kristy arak'i Matio) - Jean Sébastien Bach

Jean Sébastien Bach

Tonalité : Eb
Tempo : Largo
Redombe I sy II

https://www.youtube.com/watch?v=QPyyFrg4bNs


Eo an-doha fasanao
Rotsa tomany sy mitoloko aho manao hoe :
Matorià, matorià amim-piadanana.
Matorià fa efa trotraka
Fa ny vatom-pasanao
Dia ondana fitsaharan'ny fo mitebiteby
Sy fialantsasatry ny fanahy