Mpanjaka lehibe - Mozart

Mozart


Mpanjaka lehibe no teraka
hosana hosana
Mpanjaka lehibe no teraka
hosana hosana
ho an'i zanak'i davida
isaorana ilay andrian'ny fiadanana