Omeo Fo madio - R.Joseph

R.Joseph

Volume 2; KTLM ANTSIRANANA, Anjomaran'i Lotera, DO DIA C 6/4, Milantolanto