Gne Avotr'aigny - Mpitohazara (Hery)

Mpitohazara (Hery)

JESOSY gne mpagnavotry


GNE AVOTR'AIGNY
1-
Gne avotr'aigny
Pagnavotry latambony rô gne nalatsaky, ho anaha, ho anao
Hitanao tsara rô, gne fitiavan'gne Ray
Nomeny gne Zanany, Agnavotanao

Ref :
Ry olombelona
Ho egnaia rô gne lalagnao
Kabàtotafagny gne marigny fantanao
JESOSY raik'avao, fidio pagnavotry anao
Izy gny antoky gne fiainandanitrao

2 - JESOSY raik'avao
Làlagny fahamarignagny
Ts'hisalasala aho fa olony
Hoy aho aminao gne fitiavan'i Ray
Nanigny anomanagny gny fagnahinao