AMINDRAO FO - Hery Tiana RAZAFIMAHEFA

Hery Tiana RAZAFIMAHEFA

Auteur : Hery Tiana RAZAFIMAHEFA
Do dia Re - 3/4 Mivavaka -
Lien youtube: https://youtu.be/fYymsg2u4fo


Andriamanitra ô mifona Aminao
Satria tsy nanao izay tiana natao,
Ny làlanao tsy nombàna fa voasarik'i Satana
Ka indro fa nandao niala taminao,
Miondrika aho ankehitriny fa tsy sahy,
Hiandrandra hijery Anao Ray masina
Kanefa Ianao niantso ahy sy nanatsotra tànana:
Avia, andeha isika hiara-dia
Indro aho mitalaho Aminao
Reo fahotako teo aloha ifonako
Vonona aho ny hanambara
Fa Ianao no tena tsara
O! ry Ray tsitoha mba amindrao fo

Andriamanitra ô tariho ity zanakao
Mba tsy hivily fa hanao ny sitrakao
Ho lavitry ny fahotana, hiala ireo hadalana
Ho olona manoa anao Ray tsitoha
Ampianaro aho Tompo o fa sy mahay
Mandeha manaraka ny làlanao hatrizay
Omeo ahy ny fo madio, atolory ho ahy anio
Ho fo hahay hitia Anao tokoa

Indro aho mitalaho Aminao
Reo fahotako teo aloha ifonako
Vonona aho ny hanambara
Fa Ianao no tena tsara
O! ry Ray tsitoha mba amindrao fo