Draw me close to You - Michael W. Smith

Michael W. Smith

Version malagasy : Ento aho anilanao


Draw me close to You, Never let me go
I lay it all down again, To hear You say that I'm Your friend
You are my desire, No one else will do
'Cause nothing else can take Your place
To feel the warmth of Your embrace
Help me find the way, Bring me back to You
You're all I want
You're all I've ever needed
You're all I want
Help me know You are near

Ento aho anilanao, hitoetra eo mandrakizay
Omeko anao ny fiainako, handray Anao fa sakaizanao
Ianao no faniriako, tokana tsy mba foiko
Tsisy afaka haka ny toerananao
Sy hanome ny afom-pitiavanao
Toroy lalan’aho, ento aho anilanao.
Ianao no ilaiko, Ianao no irin’ny foko
Ianao no ilaiko, tariho aho hahita Anao