Fagnahy Masy - NIRIKO MARJAONA FELICIEN (FELY)

NIRIKO MARJAONA FELICIEN (FELY)

Partition du KTKT Akon'Antsiva


Fagnahy Masy ô, itoboho gny foko.
Fagnahy Masy, isondreo gny saiko e e.
(Fa raha) Tsy mora andriogna gn’etoy e.
Mandrate, mamono gny soa.
Fagnahy Masy Iha avao ro tamaeko.
Fagnahy Masy Iha Tompon’ny gn’aiko e (Fagnahy Masy)
Tsy ho toly amy ala hombako aho e (Bezako e)
(Laha) tsy tilienao ze eo takotako.
Fagnahy Masy ka mokotse ahy Iha.
Fagnahy Masy k’enganao aho Raiko e (Tompoko e)
Fa tsy ihaboha gn’anagnako Anao e (Bezako e)
Fa Ndragnahareko tokoa tokoa.