Fanekempinoana - Bessa

Bessa

Rabe Samuel
Do dia D 4/4

Choeuruni Lyon 2012


Fa toy izao no nitiavanao izao tontolo izao

Tianay tokoa Ianao
Nomenao ny zanakao
Tsy ho very izahay
Fa hiaina mnadrakizay