Finoana hery mahasoa - Randriamangorona Andrianaivoson - Randriamanana Noelson

Randriamangorona Andrianaivoson - Randriamanana Noelson

Do dia Bb 6/8

033 11 669 99


Fa ny Finoana ao anaty, Hery izay mahasoa
Aina, koloy tsy ho faty, Tsy ho ravan'izay manjo!
...