Ireo kerabima sy serafima midera Anao - Haendel

Haendel

Key D - Andante
Te Deum Laudamus (Dettingen)
Fandindrana sy tonony Malagasy ary solfa nataon'i Lucien E. RANDRIANARIVELO
FITAFISO MPIHIRA 1988