Isaorako Anao - RAMAROKOTO S.A.D

RAMAROKOTO S.A.D

Do dia Eb


Isaorako Anao ry Tompoko
Ny nanavotanao ny fiainako
Fa efa lavo aho no nankarinao
Hahita indray ny fiainam-baovao

Ny fahotako e! voasasanao tokoa
Fa nodiovin'ilay rànao sao
Ampototry ny hazo fijalianao
No hanekeko indray hanompo Anao