Jeben-kevitsy - NIRIKO MARJAONA FELICIEN (FELY)

NIRIKO MARJAONA FELICIEN (FELY)

Partition du KTKT (Kristiana Tanora Katedraly Toliara) Akon'Antsiva


Mitaoa tsy ho jeben-kevitsy avao.
Mitaoa tsy ho trobo am-pisotria.
Mitaoa tsy ho jeben-kevitsy avao.
Mitaoa tsy hienga HAZOMANGA.
Hane masake ambelagne ro la jiagnam-pase.
Olombelo ro orihe fa tsy dRagnahare.
Gn’Ampandomba, Ampanjaka ro alatsa-baraka.
Gn’atokisa ho Ampamaha vitsy tsy nidare.