Jehovah no Mpiaro anao - Liva RAKOTONDRATSIMBA

Liva RAKOTONDRATSIMBA

Do = Eb 3/4 Moderato. (Salamo 121:5-8)