Lehibe tokoa - Liva RAKOTONDRATSIMBA

Liva RAKOTONDRATSIMBA

Lehibe tokoa toy ny lanitra ilay Tsitoha Andriamanitra, Ny fahagagàna efa vitanao sy izay rehetra mbola hataonao.
Lehibe tokoa ny fitiavanao, Lehiibe tokoa ny Indrafonao.