Lehilahy Mafoaka - R.Joseph

R.Joseph

Volume 1, KTLM ANTSIRANANA, Anjomaran'I Lotera


Zô vya narô mbala tsy mahaY,Zô vya narô hañambaranay koraña
Je sô sy ‘za raiky lehilahy Mahery Mafoakae! Tsendriky nisyô-lo tañabon’ny ta ny teto kay mbala mampitrô tro ô lo e fa ma-tyingiahye! I zeñy kora ña ambarakoanao!.........