Mandiniha - NIRIKO MARJAONA FELICIEN (FELY)

NIRIKO MARJAONA FELICIEN (FELY)

Partition du KTKT Akon'Antsiva


E e e e, mandiniha gny lehe maro.
E e e e, misaotra avao laha mbo velo.
E e e e e, mitaoa eha fa nahakasa,
Fa tsy teako tsy ho am-paradisa ro lovanao.
JESOSY atavo siky ihaminanao,
JESOSY engao hanjaka am-pagnolikao.
La ka mamale rate iha, ilongo gny olo iaby e!
FITIAVA engao handay gny fiaignanao.
La lala la lala la la lala, lo lolo lo lolo lo lo lolo.
Pa ram pampam parampa, tsoro tso tso tsorontso.
FITIAVA engao handay gny fiaignanao.
E e e e, mandiniha gny lehe maro.