Vavaka ho an'i Gasikara - Liva RAKOTONDRATSIMBA

Liva RAKOTONDRATSIMBA
Milantolanto . Do dia Eb 3/2- CHOEURUNI 2018 -Toulouse - Arrangements: Sonn
Tompo Zanahary mba jereo zahay, fa mahantra loatra re ny taninay.
Ireo vahoaka malagasy marobe, mitalaho miandrandra anao anie.
Mba jereo re ny Malagasy, aza avelanao hangasihasy.
Ny tso-dranonao tsy mba lany fa handrakotra ny tany,
arotsay hatrany mba ho lonaka ny tany....

Firenena