Izy Ilay Mazava

-

Clé : Bb 4/4 Chorale Orimbato Ambatonakanga He Is the Light

1944 views


Momba ahy ianao

Christian RATOANINA

11ème Choralie (2010) - AMF (Antoko Mpihira eto Frantsa) Do dia D 3/4 Milantolanto Rohy: http://choeuruni.net/mediatheque/m/momba-ahy-ianao

3132 views


Lehibe ny fahatokiana

Thomas O. Chrison

Do dia Eb 3/4 Great is Thy Faithfulness

4046 views


Fanekena

Paroles: Filoha J. L. Rajoelisolo

Hiran'ny fanekena skoto

3575 views


Tompo ô ! Miandrandra anao

Daniel RANOASON

Do dia D 4/4 Choralie 2002 Nantes

3825 views


Vavaka mihambahamba

SLKAF

Do dia G Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cqEqXS0IMWk

4644 views


Amazing Grace

John Newton

Do dia F

14361 views


Fahasoava-mahagaga

Pasteur Josoa Rakotonirainy

None

2501 views


In Your Arms

Oslo Gospel Choir

Do dia C https://www.youtube.com/watch?v=fZhO0X8HSjY Structure : REFRAIN 2X - SOLO - REFRAIN 1X - SOLO - REFRAIN - REFRAIN (hummm) …

5169 views


Indro ny Famonjena

Jordan

Do dia Bb https://www.youtube.com/watch?v=EHX9fcn6H7c

3953 views


Misaora, Misaora

S.A.D Ramarokoto

Do dia C Nalaina avy tamin'ny Salamo faha-103 Chorale Fiderana

4051 views


Wonderful, Merciful Savior

Dawn Rodgers and Eric Wyse

Key A, t =120 Version Women of Faith https://www.youtube.com/watch?v=NVfJeP5rvoE

5030 views


Ny fitiavanao

Bessa

Do dia F 6/4 RABE Samuel (Bessa)

7888 views


Natolotrao ho avotray (Ny ra nilatsaka)

RAKOTOARIVONY Noël

Do dia C Miadana https://www.youtube.com/watch?v=D3o6_F70O38

6291 views


O! ry Ray Malala, asehoy - FFPM 233

Württemberg Gesanbuch

Do dia Bb 4/4 Marisidrisika CMD Württemberg Gesanbuch, 1784

2488 views


NDEHA ASANDRATO HANAKOAKO NY FEO

RAZAFINDRAMONJA Victorien Augustin

Do dia G ; 4/4 ; Mavitrika

2333 views


Ry Tompo o!

Liva RAKOTONDRATSIMBA

Do dia F- Antonony- CHORALIE BORDEAUX 2008 Arrangements: Mimi RAMASINDRAIBE

2147 views


Andeha hitady an'i Jesoa

Liva RAKOTONDRATSIMBA

Gadona gasy - D 12/8- Choralie Nancy 2010 Arrangements Pierre RaKOTOARISON (Sonn)

1973 views


Haleloia ! midera Anao

Liva RAKOTONDRATSIMBA

Gospel- Eb 4/4- p= 96 CHOEURUNI Paris 2012

2020 views


Jesosy o! Indreto izahay

Liva RAKOTONDRATSIMBA

Gospel - groove - Choeuruni - Lyon 2014

2333 views