Haleloia sy Hosana

Liva RAKOTONDRATSIMBA

Gospel 4/4- Do dia G- Choralie Montpellier 2004

2690 views


Misaora an'i Jehovah

RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO

do = G , 4/ 4 RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO - Tapany voalohany @ ny hira : misaora........mahavoky soa …

3197 views


Mpandresy Isika

RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO

Do = G 4 /4 Mavitrika tsara / RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO Fa Mpandresy isika @ ny alalan'Ilay tia …

2268 views


Tompo o... Meteza

RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO

Do = Bb , 4/4 (milamina) / RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO Ny Tompo irery ihany no afaka hanova antsika …

2243 views


Lalam-baovao

RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO

Do = D , 4/4 Mientana tsara RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO (FJKM Merimanjaka Fideràna S/P AA11)

2011 views


Ny ho avy

RAKOTO- NIRIANA TSIRY HARIRAVO

do = G / Milamina

1909 views


Jeso no heriko

RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO

Do = G 3/4 / Tendry Gasy milamina

2041 views


Fitiavan-dRay

RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO

Do = Db 3/4 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny zanay lahy tokana mba tsy …

2434 views


Ato am-poko

RAKOTO - NIRIANA TSIRY HARIRAVO

Do= A 4/4 , matotra tsara Hoy ny tenin'ny soratra masina : Ato am-poko no hiraketako ny teninao mba tsy …

2031 views


Mihobià ho an'i Jehovah

Ramanantseheno Marcel

Salamo faha 100 Dô dia G - 4/4 - Mavitrika Bà gasy

2681 views


Tsaroanao va re ?

SAD Ramarokoto

Do dia Bb ChoeurUni XII - Antoko Mpihira FPMA

3033 views


Tsofy ny anjomara

Joseph D'Af

Do= D 6/8 Isan’and . - Choeur uni 2016

4597 views


Jerosalema Tanàna Masina

Stephen Adams

Do dia C

4536 views


Mifalia

rakoto-rakotomalala RIvoniriNHARInala (Rinhary)

hira Noely

3351 views


Katsaho aloha

Ramanankoraisina Eugène A.

Ramanankoraisina Eugène A. Do dia D 6/8 Milantolanto

3409 views


Ny Andriamanitray

HERITIANA Eli Christian

HERITIANA Eli Christian Bah gasy

2174 views


Fy koloina - 100

Rinhary na RAKOTO-RAKOTOMALALA Rivonirinharinala

hira nomena ny mpiandraikitra Tily ho hiran'ny lasy fy koloina notanterahina ny taona 2006 sy ny lasy ny taona 2007

2205 views


Salamo 112

RAKOTO-RAKOTOMALALA Rivonirinharinala

Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah

2147 views


Misaotra

RAKOTO-RAKOTOMALALA Rivonirinharinala

hira natolotra ny Tily

2058 views


Entre tes mains - An-tananao

SAD Ramarokoto

Do dia G Paroles : Marie Henrioud https://www.youtube.com/watch?v=tYRaMxGti1Y

6228 views